Gołąb DV-01769-22-279 - oryg. A. Drapa

Płeć gołębia 0-1 Samica
Barwa gołębia Niebieski

Inne gołębie w hodowli