Gołąb PL-0134-23-333 - oryg. Pigebook Bredding

Płeć gołębia 1-0 Samiec
Barwa gołębia Nakrapiany pstry

Inne gołębie w hodowli