Gołąb PL-0264-23-6407 - oryg. M. Cziomer

Płeć gołębia 0-1 Samica
Barwa gołębia Niebieski

Inne gołębie w hodowli