Gołąb PL-0370-23-319 - oryg. I.K.D. Łepuch

Płeć gołębia 1-0 Samiec
Barwa gołębia Nakrapiany

Inne gołębie w hodowli