Gołąb PL-0370-23-9228 - oryg. I.K.D. Łepuch

Płeć gołębia 0-1 Samica
Barwa gołębia Niebieski

Inne gołębie w hodowli