Gołąb DV-01769-15-1334 - oryg. A. Drapa

Płeć gołębia Samiec
Barwa gołębia Nakrapiany

Inne gołębie w hodowli