Gołąb PL-0282-14-17764 - oryg. T. Zobel

Płeć gołębia 0-1 Samica
Barwa gołębia Nakrapiany pstry

Inne gołębie w hodowli