Gołąb PL-0224-17-3619 - 100% M.T.M. Pałka

Płeć gołębia 1-0 Samiec
Barwa gołębia Nakrapiany

Inne gołębie w hodowli