Gołąb PL-0388-17-414 - oryg. Paweł Mędrysa

Płeć gołębia 0-1 Samica
Barwa gołębia Niebieski

Inne gołębie w hodowli