Gołąb PL-0370-23-578 - oryg. I.K.D. Łepuch

Płeć gołębia 1-0 Samiec
Barwa gołębia Niebieski pstry

Inne gołębie w hodowli