Gołąb DV-01769-19-1300 - oryg. A. Drapa

Płeć gołębia Samica
Barwa gołębia Niebieski pstry

Inne gołębie w hodowli