Gołąb DV-01769-18-797 - oryg. A. Drapa

Płeć gołębia 0-1 Samica
Barwa gołębia Niebieski pstry

Inne gołębie w hodowli