Gołąb DV-05442-16-791 - 100% M.T.M. Pałka

Płeć gołębia 1-0 Samiec
Barwa gołębia Niebieski

Inne gołębie w hodowli