Gołąb PL-0401-09(10)-94 - oryg. Paweł Mędrysa

Płeć gołębia 0-1 Samica
Barwa gołębia Nakrapiany

Inne gołębie w hodowli