Gołąb PL-0190-17-21200 - 100% M.T.M. Pałka

Płeć gołębia 0-1 Samica
Barwa gołębia Nakrapiany

Inne gołębie w hodowli