Gołąb PL-0388-17-495 - oryg. Paweł Mędrysa

Płeć gołębia 0-1 Samica
Barwa gołębia Nakrapiany

Inne gołębie w hodowli