Gołąb DV-01769-19-415 - oryg. A. Drapa

Płeć gołębia 0-1 Samica
Barwa gołębia Biały

Inne gołębie w hodowli