Gołąb DV-01009-20-126 - Stemmer-Taddigs

Płeć gołębia Samiec
Barwa gołębia Płowy pstry

Inne gołębie w hodowli