Gołąb BE-14-2345131 - oryg. Ivo Renders

Płeć gołębia Samiec
Barwa gołębia Niebieski pstry

Inne gołębie w hodowli