Gołąb BE-15-6222988 - oryg. Renders Ivo

Płeć gołębia 1-0 Samiec
Barwa gołębia Nakrapiany pstry

Inne gołębie w hodowli