Gołąb BE-15-6222457 - oryg. Lemmens Ulrich

Płeć gołębia 1-0 Samiec
Barwa gołębia Niebieski

Inne gołębie w hodowli