Gołąb BE-15-6222422 - oryg. Lemmens Ulrich

Płeć gołębia 1-0 Samiec
Barwa gołębia Płowy

Inne gołębie w hodowli