Gołąb PL-0190-15-3795 - 100% M.T.M. Pałka

Płeć gołębia 1-0 Samiec
Barwa gołębia Nakrapiany

Inne gołębie w hodowli